Steroidowej

3. współczynnik ekstynkcji K270 nie niższy niż 0,250, a po poddaniu oliwy działaniu aktywowanego tlenku glinu, nie wyższy niż 0,11. W rzeczywistości niektóre rodzaje oliwy, o zawartości większej niż 3,3 g na 100 g wolnych kwasów tłuszczowych w postaci kwasu oleinowego, mogą, po przejściu przez aktywowany tlenek glinowy, zgodnie z metodą opisaną w zał. IX do rozporządzenia (EWG) nr 2568/91, mieć współczynnik absorpcji K270 wyższy niż 0,10. W takim przypadku po neutralizacji i odbarwieniu w laboratorium, zgodnie z metodą opisaną w zał. XIII do wyżej wspomnianego rozporządzenia, muszą odznaczać się następującymi cechami:

Steroidowej

steroidowej

Media:

steroidowejsteroidowejsteroidowejsteroidowejsteroidowej